Training & Vaardigheden

Training

In een trainingssituatie leer je nieuwe vaardigheden aan. Dit kan zowel individueel als in een groep zowel vanuit privé als vanuit een werksituatie.

 • Mindfulness
 • Compassie
 • Werk en leven in balans: werken met de mentale schijf van 5
 • Emotiegerichte vaardigheden voor ouders en professionele opvoeders

Mindfulness

Wat is Mindfulness?

Mindfulness gaat over het omgaan met stress en wordt vaak vertaald als opmerkzaamheid, wakker en alert zijn. De grondlegger van het mindfulness trainingsprogramma –J. Kabat Zin– omschrijft het als “Bewust aanwezig zijn in het hier en nu zonder oordelen”.

De basis van mindfulness is aandacht, dat klinkt eenvoudig, maar het vraagt om bewustwording en oefening. We worden vaak meegezogen in automatische gedachten en gevoelens. Deze kunnen leiden tot spanning, onrust en vermoeidheid.

Oefenen met een open en accepterende houding, waarin je je bewust wordt van deze automatische patronen staat centraal in de training. Leren hoe je in het moment kunt kiezen te reageren op een situatie geeft nieuwe ruimte, rust en kalmte….vrijheid.

Hoe verloopt een training?

Een mindfulness training bestaat uit 8 groepsbijeenkomsten (minimaal 4-maximaal 12 deelnemers) van 2 1/2 uur en 1 stiltedag Naast het actief deelnemen aan de bijeenkomsten wordt u gevraagd om gedurende de training dagelijks thuis verder te oefenen.

Centraal staat het versterken en verruimen van de aandacht voor wat er zich NU afspeelt in de directe ervaring. Het is een training van de aandachtsspier.

Voorafgaand aan de start van de training vindt een persoonlijke kennismakingsgesprek plaats waarin wederzijdse verwachtingen worden verkend. “Is dit het juiste moment om deze training te volgen?” Is de vraag die centraal staat in dit gesprek. Aan het eind van de training wordt ge-evalueerd in hoeverre de training aan uw verwachtingen heeft voldaan en wat u hieruit meeneemt naar uw dagelijkse situaties.

U kunt optioneel uw trainingstraject aanvullen met een “persoonlijk advies op maat” traject, waarin uw persoonlijke ontwikkeling op basis van wetenschappelijk onderbouwde vragenlijsten wordt bijgehouden en samengevat in een persoonlijk eindverslag. Dit verslag wordt in een individueel eindgesprek toegelicht.(zie kosten)

Welke effecten geeft het oefenen met mindfulness?

Als belangrijke effecten na het beoefenen van mindfulness worden door deelnemers vaak genoemd:

 • Ik heb ervaren een eigen keuze te hebben in plaats van geleefd te worden.
 • Ik ben vriendelijker en milder tegen mezelf en anderen.
 • Ik leg minder energie in het oplossen van situaties.
 • Ik slaap ’s nacht weer door.
 • Ik herken en respecteer mijn eigen grenzen.

Voor wie is mindfulness?

Mindfulness is voor iedereen die meer in het leven wil staan. Voor iedereen die nu het gevoel heeft dat dit soms zomaar aan hem of haar voorbij raast. Dit door te oefenen in aandacht schenken aan dat wat er nu is.

Mensen die last hebben van piekeren, stress, (chronische) pijn en depressieve klachten lijken -gebaseerd op wetenschappelijk onderzoeken- veel baat te hebben bij volgen van een mindfulnesstraining. Soms is er een duidelijke aanleiding voor deze klachten, soms ook niet. De aanleiding staat dan ook niet centraal, maar kan zijdelings ter sprake komen.

Mindfulness Training Twente biedt diverse soorten training aan:

 • Groepen met een open inschrijving. Iedereen die graag wil leren meer in het moment te leven is welkom. Binnen de training krijg je concrete handvaten aangereikt om de open, nieuwsgierige en vriendelijke houding in jezelf te laten groeien.
 • Groepen met een specifieke doelgroep gerichtheid. Dit betekent dat de deelnemers aan deze training allen kampen met eenzelfde soort levenssituatie waarin zij problemen ervaren. Benadrukt mag worden dat een mindfulnessgroep geen zelfhulp- of lotgenotengroep is.

Compassietraining

Wat is Compassie? 

Compassie is een woord dat van oudsher niet veel in Nederland wordt gebruikt. Het verwijst naar het menselijk instinctief verlangen naar geluk en welzijn voor onszelf én anderen. Het handelen vanuit deze natuurlijke goedheid wordt overschaduwd door de menselijke reacties op bedreigingen van dit geluk bijv boosheid, angst, jaloezie, wrok en begeerte.

Compassie voor jezelf blijkt een belangrijke factor te zijn voor je mentale gezondheid. Zelfcompassie is een belangrijke voorspeller voor positieve psychologische variabelen als initiatief nemen, nieuwsgierigheid, blijdschap en optimisme. Een hoge mate van zelfcompassie beschermt je tegen negatieve invloeden van buitenaf én van binnenuit. Het vergoot je stabiliteit en veerkracht.

Hoe verloopt een compassietraining?

De compassietraining is net als de mindfulness­training een ervaringsgerichte training die in 8 bijeenkomsten van 2 1/2 uur wordt gegeven . Er worden oefeningen aangeboden die gericht zijn op het doen groeien van acceptatie en verbondenheid met onszelf en met anderen. Moeilijke ervaringen worden niet uit de weg gegaan, maar er is ook ruimte voor humor en gemak. Aan de hand van zelfonderzoek wordt aan eigen ervaring getoetst wat voor jou helpend is en wat niet. Thuis oefenen is ook bij compassie een vast onderdeel van de training.

Het volgen van de training leert je:

 • jezelf meer ondersteunend dan zelfkritisch te motiveren
 • moeilijke emoties meer vanuit het hier en nu, met acceptatie, te benaderen
 • gevoelens van mislukken en ontoereikendheid te kunnen erkennen en beantwoorden
 • moeilijke relaties (oude en nieuwe) te kunnen omvormen en herwaarderen
 • de kunst van het genieten en zelfwaardering te beoefenen

Voor wie is compassietraining?

Compassietraining is voor iedereen die kwaliteit aan zijn leven wil toevoegen en op een vriendelijke manier wil leren omgaan met tegenslagen die het leven als vanzelf met zich meebrengt . Het is vooral een passende training voor mensen die een hoge mate van zelfkritiek of perfectionisme ervaren. De trainingen zijn wetenschappelijk op hun effectiviteit onderzocht. Het is fijn als je al eerder mindfulnessvaardigheden hebt opgedaan. Deze kun je verder verbreden en verdiepen in de compassietraining.

Werk en leven in balans

Werk en leven in balans: werken met de mentale schijf van 5.

Soms bruis je van levenslust en soms ben je niet vooruit te branden. Hoe zorg je ervoor dat je dag ee mooie dag wordt? Een dag heeft ‘maar’ 24 uren, waarin je energie gebruikt en tijd nodig hebt om bij te tanken. Tot op zekere hoogte kun je zelf kiezen hoe je die invult. Werk, verzorging, ontspanning, sociale contacten, studie, slaap, spiritualiteit, het beïnvloedt allemaal je energiehuishouding. Je wilt niets missen, over het hoofd zien. Vrijwel alles wat je doet kost energie, maar levert dat ook weer op, bijvoorbeeld in de vorm van voldoening, waardering, geld of gezondheid. Je voelen je energiek, je dag wordt een mooie dag als er een balans is tussen ‘energie gebruiken’ en ‘bijtanken’. Toch blijkt het nog niet zo eenvoudig te zijn om dit voor elkaar te krijgen. Soms is het gewoon op, terwijl je toch echt voldoende aandacht leek te besteden aan alles wat belangrijk voor je is. Je eet gezond, sport regelmatig, hebt af en toe een goed gesprek met vrienden, doet leuk werk en toch is je energie regelmatig op. En het is moeilijk te ontdekken, vooral als je dagindeling op het eerste gezicht best gevarieerd lijkt. Aan welke 5 elementen kun je elke dag aandacht besteden om juist deze dag tot een mooie dag te maken? . In de training werk en leven in balans maak je je eigen mentale schijf van 5: een schematische weergave van alle benodigde elementen voor het realisren van een mooie dag. Dit laat direct zien waar je energie weglekt en waar je energie kunt tanken. je maakt een concreet actieplan om direct met je opgedane inzichten aan de slag te gaan!

Voor wie is werk en leven in balans: werken met de mentale schijf van 5?

Deze training van twee dagdelen is gericht op iedereen die graag meer grip wil krijgen op het inrichten van zijn eigen leven. De training kan in company worden verzorgd voor teams of aangeboden worden aan individuen in het kader van een reintegratietraject.

*Vanuit mijn expertise als behandelaar binnen de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking bied ik alle trainingstrajecten aan voor mensen met een lichte verstandelijke beperking. In dergelijke trajecten wordt aangeraden om de aanwezige ondersteuners (ouders, verwanten en begeleiders) te betrekken. Tijdens een kennismaking kan gezamenlijk gezocht worden naar de best passende en meest gewenste ondersteuning.

Emotie gerichte vaardigheidstraining: voor ouders én professionele opvoeders

Denk jij, net als de meeste ouders, dat ouderschap moeilijk is?

Ontdek handige tips om beter om te gaan met de emoties van je kind en je kind te helpen ze te begrijpen en ermee om te gaan.

Deze praktische cursus is voor degenen die willen oefenen hoe ze het beste met de emoties van hun kind kunnen omgaan. De cursus is geschikt voor ouders met kinderen die het moeilijk hebben, problematisch gedrag vertonen of waarbij het gezin iets moeilijks heeft meegemaakt.

Ouder zijn is een uitdagende taak! Het is een grote klus om met de emoties van een kind om te gaan en tegelijkertijd je eigen emoties te beheersen. Wanneer er niet goed met emoties wordt omgegaan, kunnen gezinnen in moeilijke patronen en uitdagende levenssituaties terechtkomen, die energie en kwaliteit van leven wegvreten.

Wat ga je leren?

Vaardigheden!
In deze cursus maak je kennis met vier belangrijke vaardigheden voor emotioneel bewust ouderschap. De vaardigheden zijn gebaseerd op de methode Emotion Focused Skills Training for Caregivers (EFST), een erkende wetenschappelijke methode voor het omgaan met emoties met betrekking tot het ouderschap.

 1. Begripvol bevestigen: Hoe je op een goede manier om kunt gaan met de emoties van je kind. Je kind leert zijn eigen emoties te begrijpen, te erkennen, ermee om te gaan en zich er niet voor te schamen.
 2. Grenzen stellen: Hoe je op een gezonde en flexibele manier grenzen stelt voor je kind.
 3. Herstellen: Hoe je het goedmaakt met je kind en je je excuses aanbiedt als je iets stoms of verkeerds hebt gedaan waar je kind door gekwetst is.
 4. Omgaan met je eigen emoties: Hoe je eigen emoties en emotionele wonden je in de weg kunnen staan om het beste voor je kind te doen, en hoe je ze kunt overwinnen.

De cursus is ervaringsgericht, interactief en biedt een mix van theorie, oefeningen en kijken naar jezelf. Actieve deelname en nieuwsgierigheid naar je eigen gevoelens in de relatie met je kind zijn heel belangrijk voor een zo groot mogelijk resultaat.

De cursus is geschikt voor alle soorten ouders: samenwonend, alleenstaand, plusouders. Als jullie samen opvoeden, is het beste als beide ouders meedoen.

Let op: Het kind neemt niet deel aan de cursus.

Iedereen is welkom, ongeacht achtergrond of gezinsproblemen.

 

Hoe?

12 uur groepsbijeenkomst het liefst verdeeld over twee aaneengesloten dagen. Waarbij in een groep van 10-26 ouders samenkomen. Er wordt in tweetallen gewerkt tijdens de interactieve verwerking van de informatie.

Na de twee daagse bijeenkomst zijn veel ouders zelfstandig goed in staat om toe te passen wat ze hebben ervaren. Mochten hier toch nog specifieke vragen of moeilijkheden blijven bestaan dan kan op wens en vraag een ouder(paar) 3 tot 5 individuele sessie ontvangen olv de trainster. Tijdens deze individuele sessies wordt actief en ervaringsgericht verder gewerkt aan het vormgeven van de 4 vaardigheden in de eigen dagelijkse opvoedpraktijk en samen verkend welke hindernissen dit lastig maken.  Deze sessies zijn niet verplicht of noodzakelijk maar kunnen ouders helpen als zij moeilijkheden ervaren in het toepassen van de geleerde vaardigheden in het dagelijks leven.

Voor professionele opvoeders:

in 2024 wordt gewerkt aan het verkrijgen van SKJ accreditatiepunten voor deelname aan deze cursus. Wil je vast meer informatie of je vast aanmelden? neem contact op!