Met Marleen
zeilen op de wind

Als het stormt in je leven, als je boot vastloopt aan de grond, als je de koers verliest of misschien wel overboord bent geslagen…

Hoe zeil je dan verder? Hoe kun je de draad weer oppakken en gaan leven?

Zeilen op de Wind

Psychologie - Systeemtherapie, Training en Advies

Onder de naam Zeilen op de Wind begeleid, behandel, train en adviseer ik vastgelopen situaties, op werk, school, of privé.

Therapie, training en advies met als uitgangspunt “volledig leven en zinvol werk”.  Je kan vastlopen op werk, school, of privé, bijvoorbeeld met het gezin of in een relatie. Dan richt ik de inspanning op het aanboren van eigen kracht en mogelijkheden, rekening houdend met de omgeving waarin jij je bevindt. Hierdoor leert je zelf om zo zelfstandig mogelijk een betekenisvol bestaan vorm te geven.

Een open, milde, aandachtige en niet oordelende houding is de basis voor samenwerking. Vanuit directe ervaringen in vastgelopen situaties worden mogelijkheden voor nieuwe beweging ontdekt en aangeboord. Met oog voor het natuurlijke netwerk waarin  jij je bevindt. De client is hierbij de expert voor zichzelf. Ik luistert en sluit hierbij aan maar kan de expertise over de ervaringen niet overnemen. Ik ben expert in het hanteren van bewezen methodieken en gebruik die specialistische kennis om jou in relatie tot jouw omgeving op eigen kracht de mogelijkheden te laten ontdekken.

Zeilen op de Wind begeleidt, behandel, traint in vastgelopen situaties:

 • Voor zowel volwassenen als jeugdigen.
 • Individueel of gezamenlijk: partners, gezin en teams.
 • Bij een burn out.
 • Bij emotie regulatie problemen.
 • Bij hechtingsproblemen die zich bijvoorbeeld uiten in angst, agressie of somberheid.
 • Bij relatieproblemen.
 • Bij opvoedingsproblemen.
 • In Werk- en zingevingsvraagstukken.

Therapie

In de client-ervaringsgerichte therapie wordt samen met belangrijke betrokkenen uit de persoonlijke omgeving, systematisch en methodisch gewerkt om het ervaren probleem in een nieuw daglicht te zetten.
Bekende behulpzame en niet behulpzame patronen worden verkend waardoor er nieuwe mogelijkheden ontstaan om het ervaren probleem op een nieuwe manier aan te pakken.

De volgende therapieën worden aangeboden:

 • Emotion Focused Therapy
 • Compassion Focused Therapy
 • Systeem- / relatietherapie
  voornamelijk emotie,- verhalend en oplossingsgericht

Training

In een trainingssituatie leert de client nieuwe vaardigheden aan. Dit kan zowel individueel als in een groep zowel vanuit een privé- of een werksituatie zijn.

De volgende trainingen worden aangeboden:

 • Mindfulness
 • Compassie
 • Werk en leven in balans: werken met de mentale schijf van 5

Advies

Bij complexe opvoed- of woonsituaties wordt advies gegeven in rol van behandelcoördinator of gedragswetenschapper.

Bij professionele opvoed- of woonvoorzieningen wordt vanuit een gezamenlijk overeengekomen dienstverleningsovereenkomst advies gegeven over de inhoudelijke behandeling, de behandelplannen, het inhoudelijk perspectief, de doelen en de werkwijze voor individuele cliënten. Alles met oog voor de verbinding tussen woonvoorziening en het oorspronkelijke gezinssysteem en het pedagogisch leefklimaat binnen de woonvoorziening.