Met Marleen
zeilen op de wind

Als het stormt in je leven, als je boot vastloopt aan de grond, als je de koers verliest of misschien wel overboord bent geslagen…

Hoe zeil je dan verder? Hoe kun je de draad weer oppakken en je leven gaan leven op een manier die bij jou past?

“Je kunt de wind niet beïnvloeden, maar wel hoe je je zeilen zet”

Zeilen op de Wind

Psychologie - Systeemtherapie, Training en Advies

Onder de naam Zeilen op de Wind begeleid, behandel, train en adviseer ik bij vastgelopen situaties. Dat kan op een of meerdere  plekken in je leven gebeuren. Op je werk, school, of binnen je gezin of met je partner.

 • Je wilt aan oplossingen werken, maar er ontstaan steeds dezelfde problemen en verwijten.
 • Negatieve gevoelens van onbegrip, boosheid, vermoeidheid, stress, verdriet, frustratie of angst overheersen en maken je leven, je relatie, het gezin of je werk onmogelijk.
 • Het lukt niet meer om met elkaar te praten zonder dat er ruzies ontstaan.
 • Er wordt helemaal niet meer met elkaar gesproken.
 • Het lukt niet om (samen) het leven op te pakken na grote of complexe veranderingen, bijvoorbeeld:
  • krijgen van een kind, de overgang naar de basis of middelbare school of bij het uit huis gaan.
  • vreemdgaan
  • ontslag
  • een overlijden
  • ziekte of blijvende handicap (specialisme LVB)
  • scheiden, samen opvoeden na de scheiding, vechtscheiding
  • samengesteld gezin, stiefouderschap

 

Volledig leven en een zinvol bestaan 

Ik richt de inspanning op het aanboren van jouw eigen kracht en mogelijkheden, rekening houdend met de omgeving waarin jij je bevindt. Hierdoor leer je zelf om zo zelfstandig mogelijk een betekenisvol bestaan vorm te geven. Mét de mensen om je heen.

Een open, milde, aandachtige en niet oordelende houding is de basis voor onze samenwerking. Vanuit directe ervaringen in vastgelopen situaties worden mogelijkheden voor nieuwe beweging ontdekt en aangeboord. Met oog voor het natuurlijke netwerk waarin  jij je bevindt. 

Jij bent de expert op het gebied van jouw eigen ervaringen. Ik luister en sluit hierbij aan maar kan de expertise over jouw ervaringen niet overnemen. Ik ben expert in het hanteren van bewezen methodieken (als ACT, MBCT, EFT en CFT) en gebruik die specialistische kennis om jou in relatie tot jouw omgeving op eigen kracht de mogelijkheden te laten ontdekken en te vergroten.

vastgelopen situaties

Zeilen op de Wind begeleidt, behandelt, traint in vastgelopen situaties:

 • Bij een burn out.
 • Bij emotie regulatie problemen.
 • Bij hechtingsproblemen die zich bijvoorbeeld uiten in angst, agressie of somberheid.
 • Bij relatieproblemen.
 • Bij opvoedingsproblemen.
 • In Werk- en zingevingsvraagstukken.

Voor wie?

 • Individueel of gezamenlijk: partners, gezin en teams.
 • Voor individuen , (ex)partners en (samengestelde) gezinnen én voor professionele zorgorganisaties.
 • Voor zowel volwassenen als jeugdigen. (biedt gecontracteerde jeugdzorg voor alle gemeentes in de regio Samen 14)

Therapie

In de client-ervaringsgerichte therapie wordt samen met belangrijke betrokkenen uit de persoonlijke omgeving, systematisch en methodisch gewerkt om het ervaren probleem in een nieuw daglicht te zetten.
Bekende behulpzame en niet behulpzame patronen worden verkend waardoor er nieuwe mogelijkheden ontstaan om het ervaren probleem op een nieuwe manier aan te pakken.

De volgende therapieën worden aangeboden:

 • Emotion Focused Therapy
 • Compassion Focused Therapy
 • Systeem / relatie-gezinstherapie

Training

In een trainingssituatie leer je nieuwe vaardigheden aan. Dit kan zowel individueel als in een groep zowel vanuit een privé- of een werksituatie zijn.

De volgende trainingen worden aangeboden:

 • Mindfulness
 • Compassie
 • Werk en leven in balans: werken met de mentale schijf van 5
 • Emotie gerichte vaardigheidstraining voor ouders en professionele opvoeders

Advies

Bij complexe opvoed- of woonsituaties wordt advies gegeven in rol van behandelcoördinator of gedragswetenschapper.

Bij professionele opvoed- of woonvoorzieningen wordt vanuit een gezamenlijk overeengekomen dienstverleningsovereenkomst advies gegeven over de inhoudelijke behandeling, de behandelplannen, het inhoudelijk perspectief, de doelen en de werkwijze voor individuele cliënten. Alles met oog voor de verbinding tussen woonvoorziening en het oorspronkelijke gezinssysteem en het pedagogisch leefklimaat binnen de woonvoorziening.