Advies - ook voor professionals

Advies

Structurele ondersteuning

Bij professionele opvoed- of woonvoorzieningen wordt vanuit een gezamenlijk overeengekomen dienstverleningsovereenkomst advies gegeven over de inhoudelijke behandeling, de behandelplannen, het inhoudelijk perspectief, de doelen en de werkwijze voor individuele cliënten. Alles met oog voor de verbinding tussen woon/zorgvoorziening en het oorspronkelijke gezinssysteem en het pedagogisch leefklimaat binnen de woonvoorziening.

Consultatie bij vastlopen

Als consulent is Marleen een van de 650 deskundigen in Nederland die via het CCE (centrum voor Consultatie en Expertise) kan worden ingezet als u als client of als zorgprofessional vastloopt in de begeleiding. voor meer informatie klikt u op: consultatie via CCE aanvragen.

De insteek is altijd om samen met alle betrokkenen rond de cliënt te zoeken naar verklaringen voor vastlopen in  probleemgedrag en samen zoeken naar nieuwe ingangen in groeien een betere kwaliteit van bestaan. 

 

We kwamen in contact met Marleen Laroy via een collega gezinshuisouder. Toen we elkaar ontmoetten was er direct een klik. De openheid, betrokkenheid en dezelfde visie was iets wat ons direct verbond. Daarnaast bezit Marleen ontzettend veel kennis en professionaliteit rondom allerlei zaken binnen de jeugdzorg.

Marleen is mede verantwoordelijk voor de zorg van de kinderen binnen Huize Ellen. Marleen heeft een kritische systeemgerichte blik, waardoor ze alle situaties altijd in de juiste context weet te plaatsen. Daardoor voelen we ons begrepen en vervolgens erg gesteund. Haar advies is precies wat we nodig hebben binnen onze professionele setting voor de gezinshuiskinderen. Voor ons is ze niet meer weg te denken en weet zij op het juiste moment het juiste te zeggen of te interveniëren.  Marleen is in staat om zich aan te passen aan onze missie en visie en door haar systemische blik ons te versterken. Dus de vragen die ze stelt verwonderen je en zetten je op het juiste moment aan het denken. Ze tilt onze professionele setting tot een hoger niveau.

Ellen Bus
Gezinshuisouder Huize Ellen